Žarnovica - logo

Mesto Žarnovica

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zarnovica

Štvrťročná správa: 01.10.2015 - 31.12.2015 Generované dňa 20.03.2019 o 12:11

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
22.12.2015 2015/1 Oprava vozovky objektu Lávky cez Hron 45233251-3 - Práce na obnove povrchu 0,00 €
22.12.2015 2015/2 Úprava terénu pre odstavné plochy 45112700-2 - Terénne úpravy 0,00 €
23.12.2015 2015/3 Oprava MK Muchov vršok 0,00 €
23.12.2015 2015/4 Oprava MK Žarnovická Huta - do Hlbokej 0,00 €
23.12.2015 2015/5 Oprava chodníkov s úpravou šácht v meste Žarnovica 0,00 €
23.12.2015 2015/6 Sklad techniky a náradia (SO -06 stavby Revitalizácia a dostavba MŠA v Žarnovici 0,00 €
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania