Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.10.2015 - 31.12.2015 Generované dňa 22.10.2020 o 07:41

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
02.10.2015 Podlim 9/2015 Rekonštrukcia kotolní MŠ - Óvoda 29. augusta a MŠ Beskydská 7 45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia 68 517,44 €
02.10.2015 Podlim-8/2015 Rekonštrukcia kotolne Zichyho palác 45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia 77 580,00 €
07.10.2015 EKS 33/2015 Jesenné vyhrabávanie parkov a odburinenie kríkov vo verejnej zeleni 1 77313000-7 - Údržba parkov 0,00 €
07.10.2015 EKS 31/2015 Pásový schodolez 1 33193000-9 - Vozíky pre invalidov, kreslá na kolieskach a súvisiace prístroje 3 750,00 €
07.10.2015 EKS 32/2015 Vodorovné interiérové žalúzie a sieťky proti hmyzu na okná 1 050,00 €
12.10.2015 ZsNH- 55/2015 Rekonštrukcia kotolne MŠ Malá 45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia 15 650,00 €
27.10.2015 Podlim 7/2015 Dopracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu zóny Chalupkova, mestská časť Bratislava - Staré Mesto 71400000-2 - Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby 25 000,00 €
30.10.2015 ZsNH- 58/2015 Poradenská činnosť v správnych konaniach 71315210-4 - Poradenské služby pre oblasť stavebných služieb 11 160,00 €
30.10.2015 ZsNH- 59/2015 Oprava a údržba zariadenia 45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia 19 540,00 €
30.10.2015 ZsNH- 60/2015 Práce na ochrane povrchov 45442300-0 - Práce na ochrane povrchov 13 440,00 €
30.10.2015 ZsNH- 62/2015 „ I.fáza-riešenie zavlhnutia / zatekania technickej podzemnej miestnosti verejných toaliet v Medickej záhrade.“ 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 3 750,00 €
30.10.2015 ZsNH- 61/2015 Montáž, demontáž, repasácia prvkov vianočnej výzdoby a zaťažkávajúca skúška nosných lán 51110000-6 - Inštalácia elektrických zariadení 10 950,00 €
30.10.2015 EKS 34/2015 Odburinenie kríkov rastúcich vo verejnej zeleni 77312100-1 - Likvidácia buriny 0,00 €
30.10.2015 EKS 35/2015 Starostlivosť o dreviny a výsadba drevín 1 77211400-6 - Orezávanie stromov 33 333,33 €
30.10.2015 EKS 36/2015 Zásobníky na vrecká na psie exkrementy 44611600-2 - Zásobníky 5 000,00 €
30.10.2015 EKS 37/2015 Jesenné vyhrabávanie parkov a odburinenie kríkov vo verejnej zeleni 1 77313000-7 - Údržba parkov 24 254,00 €
30.10.2015 EKS 38/2015 Originálne tonery a náplne 30125100-2 - Tonerové náplne 16 666,67 €
04.11.2015 ZsNH- 64/2015 Prenájom a montáž elektrických rozvodov a zabezpečenie pripojenia elektrickej energie - Staromestské vianočné trhy 2015 45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 14 150,00 €
09.11.2015 EKS-41/2015 Vyprázdňovanie odpadkových košov 90511100-3 - Zber tuhého komunálneho odpadu 35 000,00 €
09.11.2015 EKS-39/2015 Zimná údržba miestnych komunikácií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 90620000-9 - Odpratávanie snehu 205 945,00 €
09.11.2015 EKS-43/2015 Reklamné predmety - Viacúčelová šatka "tunel" 22462000-6 - Propagačný materiál 780,00 €
09.11.2015 EKS-44/2015 Reklamné predmety - Pero vyrobené z plastu s kovovým klipom a ukončené kovovou špičkou 22462000-6 - Propagačný materiál 252,00 €
09.11.2015 EKS-45/2015 Reklamné predmety - Ceruzka z prírodného dreva s bielou gumou 22462000-6 - Propagačný materiál 102,00 €
09.11.2015 EKS-46/2015 Reklamné predmety - Batoh s dvoma šnúrkami cez rameno 22462000-6 - Propagačný materiál 696,00 €
09.11.2015 EKS-47/2015 Reklamné predmety - Baterka na kľúče 22462000-6 - Propagačný materiál 726,00 €
09.11.2015 EKS-48/2015 Reklamné predmety červený zápisník 22462000-6 - Propagačný materiál 708,00 €
24.11.2015 ZsNH- 66/2015 Murovanie, murárske práce Heydukova 25 45262500-6 - Murovanie a murárske práce 4 326,00 €
24.11.2015 ZsNH- 63/2015 Montážne a demontážne práce 45255400-3 - Montážne práce 17 760,00 €
24.11.2015 ZsNH- 69/2015 Účtovnícke a audítorské služby 79210000-9 - Účtovnícke a audítorské služby 4 800,00 €
24.11.2015 ZsNH- 72/2015 Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 30 ks 30213000-5 - Osobné počítače 15 741,58 €
24.11.2015 ZsNH- 67/2015 Girlandová výzdoba vianočných stánkov a pergol 39298900-6 - Rôzne dekoračné predmety 3 450,00 €
24.11.2015 ZsNH- 70/2015 Kalendáre na rok 2016 30199792-8 - Kalendáre 1 266,00 €
24.11.2015 ZsNH- 68/2015 Výroba praktikáblov a trepní 44400000-4 - Rôzne montované výrobky a súvisiace diely 2 033,00 €
24.11.2015 EKS 40/2015 Nová ochranná obuv a nové pracovné odevy 18110000-3 - Pracovné odevy 5 425,00 €
24.11.2015 EKS 42/2015 Osobný počítač s monitorom pre kancelárske účely 30213000-5 - Osobné počítače 16 666,67 €
24.11.2015 EKS 51/2015 Vyregulovanie ústerdného kúrenia a dodávka a montáž armatúr a termohlavíc 34944000-6 - Časti vykurovacieho systému 28 890,00 €
24.11.2015 EKS 52/2015 Starostlivosť o dreviny a výsadba drevín 1 77200000-2 - Lesnícke služby 43 980,00 €
01.12.2015 ZsNH- 81/2015 Zabezpečenie stropu pred padajúcou omietkou v objekte Štefániková 25 45223210-1 - Oceľové konštrukcie 1 350,00 €
04.12.2015 EKS-50/2015 Nákup nábytku pre materské školy 39161000-8 - Nábytok pre materské školy Crew, s.r.o., Miletičova 27, 821 09 Bratislava 20 000,00 €
08.12.2015 ZsNH- 71/2015 Kancelársky nábytok 39130000-2 - Kancelársky nábytok 2 864,75 €
08.12.2015 ZsNH- 73/2015 Rekonštrukcia podláh MŠ Ferienčíkova ul. 12 45432100-5 - Kladenie podláh a dlažbových krytín 7 260,00 €
08.12.2015 ZsNH- 74/2015 Rekonštrukcia nebytového priestoru - Bulharský kultúrny inštitút 45212300-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 29 497,45 €
08.12.2015 ZsNH- 76/2015 Pranie a čistenie prádla 98310000-9 - Pranie a chemické čistenie 4 400,00 €
08.12.2015 ZsNH- 78/2015 I. etapa - riešenie zvĺhania suterénu ZŠ Podjavorinská 1 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 1 500,00 €
08.12.2015 ZsNH- 79/2015 Dodávka a montáž kuchynskej linky do nebytového priestoru - Jesenského 7 39141000-2 - Kuchynský nábytok a vybavenie 2 566,00 €
08.12.2015 EKS 53/2015 Dodávka a montáž klimatizácie do nebytového priestoru 1 42512000-8 - Klimatizačné zariadenia 1 674,00 €
14.12.2015 ZsNH-77/2015 Nákup vreciek na psie exkrementy 19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 3 972,00 €
17.12.2015 ZsNH- 32/2015 Autobusová doprava 63520000-0 - Služby dopravných agentúr 2 400,00 €
17.12.2015 ZsNH- 51/2015 Rekonštrukcia kotolne MŠ Timravina 45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia 29 500,00 €
22.12.2015 Podlim-10/2015 Revitalizácia parku na Belopotockého ulici 45112711-2 - Terénne úpravy parkov 50 000,00 €
22.12.2015 EKS 54/2015 Dodávka a napojenie umývačky riadu s podstavcom a zmäkčovačom vody pre školskú jedáleň 39713100-4 - Umývačky riadu 1 358,33 €
22.12.2015 ZsNH- 65/2015 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky ZŠ Hlboká 4 45232151-5 - Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov 12 300,00 €
22.12.2015 ZsNH- 83/2015 Údržba výsuvných stĺpikov a kamerového systému 50610000-4 - Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení 6 850,00 €
22.12.2015 ZsNH- 85/2015 Prenosný počítač - notebook 2 ks 30213100-6 - Prenosné počítače 805,00 €
22.12.2015 ZsNH- 86/2015 Mobilný telefón - smartphone 6 ks 32250000-0 - Mobilné telefóny 1 176,00 €
Spolu: 911 812,22 €
Generované portálom eGov-Obstarávania