Benice - logo

Mesto Benice

Kraj: Žilinský, okres: Martin
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:benice

Štvrťročná správa: 01.10.2015 - 31.12.2015 Generované dňa 22.11.2019 o 10:51

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
02.12.2015 01/2015 MŠ Benice - nábytok 39161000-8 - Nábytok pre materské školy Školex, spol s. r. o.,
Horárska 12,
821 09 Bratislava,
IČO: 31396763
5 000,00 €
02.12.2015 02/2015 MŠ Benice - posteľné prádlo 39512000-4 - Posteľná bielizeň Renáta Francúzová,
D. Makovického 5149/20,
036 01 Martin, IČO: 47059711
1 000,00 €
02.12.2015 03/2015 MŠ Benice - didaktické pomôcky, hračky 37520000-9 - Hračky Renáta Francúzová,
D. Michaeliho 5149/20,
036 01 Martin, IČO: 47059711
1 300,00 €
31.12.2015 04/2015 Kolumbárium 45236300-3 - Stavebné práce na stavbe plôch pre cintoríny 3 340,00 €
31.12.2015 05/2015 Zemné práce na cyklokrosovej dráhe 45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín 8 705,00 €
31.12.2015 06/2015 separovaný zber, zber odpadu, odpadové hospodárstvo 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom Brantner Fatra, s. r. o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, IČO: 31578861 1 736,00 €
Spolu: 21 081,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania