Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.01.2016 - 31.03.2016 Generované dňa 22.10.2020 o 09:05

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
15.01.2016 Podlim-6/2016 Rozšírenie kapacity MŠ- Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach 45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 208 040,00 €
26.01.2016 ZsNH-75/2015 Stráženie a ochrana Grassalkovichovej záhrady 79713000-5 - Strážne služby 19 885,00 €
28.01.2016 Podlim-2/2016 Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave 71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor 0,00 €
28.01.2016 ZsNH-87/2015 Analýza stavu okien a okenných častí v objekte Pisztoryho paláca v Bratislave 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 4 990,00 €
28.01.2016 ZsNH-88/2015 Realizácia zabezpečovacieho systému v objekte Pisztoryho paláca v Bratislave v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou 71321000-4 - Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov 19 990,00 €
28.01.2016 ZsNH- 1/2016 Tlač mesačných buletinov s programom kultúrnych zariadení a oddelenia kultúry MČBSM 22150000-6 - Brožúry 2 200,00 €
28.01.2016 ZsNH- 3/2016 Stravovanie poslancov a vedenia MČ počas rokovaní miestneho zastupiteľstva 55300000-3 - Reštauračné služby a podávanie jedál 1 347,50 €
28.01.2016 ZsNH- 4/2016 Výroba liatinového odliatku - liatinového odrazníka 44470000-5 - Výrobky z liatiny 1 560,00 €
28.01.2016 ZsNH- 5/2016 Priamy prenos ( live streaming ) a archivácia na webstránke MÚ MČ BA SM z rokovaní miestneho zastupiteľstva MČ počas rokovaní miestneho zastupiteľstva 64228100-1 - Služby prenosu televízneho vysielania 2 310,00 €
29.01.2016 EKS 2/2016 Nákup samozavlažovacích vegetačných nádob s podstavcom 16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby 13 865,00 €
08.02.2016 ZsNH- 8/2016 Architektonické a inžinierske služby a dozor-rekonštrukcia Židovskej ulice v Bratislave 71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor 19 450,00 €
11.02.2016 Podlim-4/2016 Rozšírenie kapacity MŠ - Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ,Brnianska v nových triedach 45211350-7 - Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov 149 900,00 €
11.02.2016 ZsNH- 7/2016 Pracovné odevy s potlačou loga pre Seniorcentrum Staré Mesto 18110000-3 - Pracovné odevy 1 622,28 €
15.02.2016 ZsNH- 11/2016 Rekonštrukcia chodieb 2. NP - ZŠ Vazovova 45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl 14 750,00 €
17.02.2016 EKS 3/2016 Nové pracovné odevy a nová ochranná obuv 18830000-6 - Ochranná obuv 6 629,57 €
18.02.2016 ZsNH-10/2016 Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Staré Mesto na roky 2016 – 2023 79314000-8 - Štúdie realizovateľnosti 19 900,00 €
18.02.2016 ZsNH- 9/2016 Výmena sociálnych zariadení - Objekt Čajkovského 2 Bratislava 2 028,33 €
18.02.2016 ZsNH- 2/2016 Pasportizácia komínov a prieduchov v objektoch, bytoch, nebytových priestoroch BASM 71314310-8 - Poradenské služby pre oblasť inžinierstva vykurovania budov 3 990,00 €
01.03.2016 ZsNH- 16/2016 Nákup a tlač rezidentských parkovacích nálepiek so zariadením na dotlač etikiet 30192800-9 - Samolepiace etikety 4 500,00 €
07.03.2016 ZsNH- 14/2016 Rekonštrukcia objektu Brnianska 47 - projektová dokumentácia 71320000-7 - Inžinierske projektovanie 16 500,00 €
07.03.2016 ZsNH- 15/2016 Štúdia realizovateľnosti na rekonštrukciu priestorov pre matričný úrad 71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 10 400,00 €
09.03.2016 ZsNH- 13/2016 Nákup vreciek na psie exkrementy 19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 4 750,00 €
09.03.2016 ZsNH- 24/2016 Výroba liatinového odliatku liatinového odrazníka - 2 ks 44470000-5 - Výrobky z liatiny 2 660,00 €
14.03.2016 EKS 4/2016 Dodávka a montáž elektrickej trojrúrovej pece TPE 30 ARS ( alebo ekvivalent) 39711400-3 - Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče 3 356,60 €
15.03.2016 Podlim-3/2016 Mobilné telekomunikačné služby 64212000-5 - Mobilné telefónne služby 137 500,00 €
24.03.2016 ZsNH- 22/2016 Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na pozemkoch a nehnuteľnostiach v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 90923000-3 - Deratizačné služby 7 000,00 €
29.03.2016 ZsNH- 26/2016 Prenájom lode 60651000-6 - Prenájom plavidiel s posádkou 1 250,00 €
Spolu: 680 374,28 €
Generované portálom eGov-Obstarávania