Kľak - logo

Obec Kľak

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:klak

Štvrťročná správa: 01.04.2016 - 30.06.2016 Generované dňa 20.10.2019 o 04:49

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania