Veľké Pole - logo

Obec Veľké Pole

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:velke-pole

Štvrťročná správa: 01.04.2016 - 30.06.2016 Generované dňa 24.08.2019 o 01:33

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania