Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.04.2016 - 30.06.2016 Generované dňa 22.10.2020 o 08:28

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
08.04.2016 EKS 6/2016 Dodávka a napojenie chladničky, práčky, umývačky riadu a mikrovlnej rúry 39711130-9 - Chladničky 1 666,00 €
11.04.2016 ZsNH- 27/2016 Realizácia verejného osvetlenia 45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 13 550,00 €
11.04.2016 ZsNH- 28/2016 Revízia a kontrola požiarnych prístrojov 50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení 13 760,90 €
11.04.2016 ZsNH- 6/2016 Rozšírenie kapacity MŠ- Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 12/2016 Dodávka, výsadba a údržba kvetinovej výsadby do samozavlažovacích vegetačných nádob na stĺpoch verejného osvetlenia 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 17/2016 Revízia a kontrola požiarnych prístrojov 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 18/2016 Dodávka a výmena strešných okien Obchodná 52 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 19/2016 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 20/2016 Dodávka a oprava klimatizačných zariadení 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 21/2016 Dodávka a výmena vchodových dverí na sociálnom oddelení 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 23/2016 Odvoz a likvidácia odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov 0,00 €
11.04.2016 ZsNH- 25/2016 Oprava výtlkov 0,00 €
12.04.2016 EKS 5/2016 Nákup odpadkových košov exteriérových 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 57 900,00 €
12.04.2016 EKS 1/2016 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby 39830000-9 - Čistiace výrobky 19 583,00 €
04.05.2016 ZsNH- 29/2016 Výroba a tlač PVC bennerov a PVC fólií s informáciami o kultúrnych aktivitách MČ BSM 31682230-1 - Grafické zobrazovacie panely 1 472,00 €
04.05.2016 ZsNH- 30/2016 Kancelársky nábytok 39130000-2 - Kancelársky nábytok 2 632,92 €
04.05.2016 ZsNH- 31/2016 Skartovače - 2 ks 30191400-8 - Skartovače 2 230,66 €
04.05.2016 ZsNH- 33/2016 Oprava výtlkov metódou infranahrievačom 45233251-3 - Práce na obnove povrchu 69 500,00 €
05.05.2016 Podlim-5/2016 zrušená 45212350-4 - Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu 254 066,00 €
10.05.2016 EKS 7/2016 Nový osobný automobil combi - 2 ks 34110000-1 - Osobné automobily 24 000,00 €
28.06.2016 Podlim-5-1/2016 Pistoriho palác v Bratislave - renovácia okien a reštaurovanie okenných častí 45212350-4 - Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu 254 066,00 €
28.06.2016 ZsNH-36/2016 Návrh architektonicko-urbanistického riešenia verejného priestoru Šafárikov námestie v Bratislave 71400000-2 - Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby 18 541,66 €
29.06.2016 ZsNH- 32/2016 Pochovanie zomrelých mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto - sociálny pohreb bez obradu 98371000-4 - Pohrebné služby 10 000,00 €
29.06.2016 ZsNH- 35/2016 Bleskozvod, stavebné a čistiace práce v podkroví 45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce 6 943,00 €
29.06.2016 ZsNH- 37/2016 Služby technika požiarnej ochrany 75251110-4 - Prevencia proti požiarom 18 048,00 €
29.06.2016 ZsNH-38/2016 Rekonštrukcia chodieb ZŠ Vazovova - II. etapa 45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl 31 100,00 €
29.06.2016 ZsNH- 39/2016 Vnútorná elektroinštalácia MŠ Vazovova 16 45310000-3 - Elektroinštalačné práce 28 151,04 €
29.06.2016 EKS-8/2016 Upratovacie a čistiace služby 2016 90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby 46 406,72 €
29.06.2016 EKS 9/2016 Stravovacie poukážky 30199770-8 - Stravné poukážky 172 378,52 €
29.06.2016 EKS 10/2016 Osobný počítač s monitorom pre kancelárske účely 2016 30213000-5 - Osobné počítače 15 000,00 €
Spolu: 1 060 996,42 €
Generované portálom eGov-Obstarávania