ZŠ Prostějovská, Prešov

Zriaďovateľ: Mesto Prešov
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zs-prost-jovska-presov

Štvrťročná správa: 01.07.2016 - 30.09.2016 Generované dňa 20.10.2019 o 05:20

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania