Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.07.2016 - 30.09.2016 Generované dňa 15.08.2020 o 21:41

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
22.08.2016 11/2016 Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií 45233142-6 - Práce na oprave ciest VIA SERVIS, s .r.o.
Voznica č. 1
966 81 Žarnovica
4 000,00 €
21.09.2016 12/2016 Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu v obci Hrabičov 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom Mestský podnik služieb

Žarnovica
0,00 €
26.09.2016 13/2016 Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií - II. časť 45233142-6 - Práce na oprave ciest VIA SERVIS, s.r.o.
Voznica č. 1
966 81 Žarnovica
3 000,00 €
Spolu: 7 000,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania