Veľké Pole - logo

Obec Veľké Pole

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:velke-pole

Štvrťročná správa: 01.07.2016 - 30.09.2016 Generované dňa 24.08.2019 o 00:06

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
02.08.2016 1/2016 Výmena okien na obecnej budove predajne potravín a pohostinstva 45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 14 546,74 €
Spolu: 14 546,74 €
Generované portálom eGov-Obstarávania