Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.07.2016 - 30.09.2016 Generované dňa 22.10.2020 o 07:37

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
06.07.2016 EKS 11/2016 Nábytok pre deti MŠ 2016 39161000-8 - Nábytok pre materské školy 14 746,00 €
14.07.2016 ZsNH- 41/2016 Webová stránka Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 72413000-8 - Návrh webových (www) sídiel 19 600,00 €
15.07.2016 EKS 12/2016 Nerezové zariadenia kuchyne v ŠJ 2016 39221000-7 - Kuchynské vybavenie 5 731,00 €
03.08.2016 ZsNH- 44/2016 Rekonštrukcia dlažby jedálne ZŠ Vazovova 45430000-0 - Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín 12 760,00 €
03.08.2016 ZsNH- 42/2016 Rekonštrukcia kotolne DJ Čajkovského ul. 45331110-0 - Inštalovanie kotlov 26 600,00 €
03.08.2016 ZsNH- 43/2016 Rekonštrukcia schodov v správe MČ BA Staré Mesto 45262300-4 - Betonárske práce 12 110,53 €
12.08.2016 EKS 13/2016 Tlač novín 79810000-5 - Tlačiarenské služby 9 940,00 €
31.08.2016 ZsNH- 45/2016 Rekonštrukcia izolácie terasy 02.10, MŠ Beskydská - 1. etapa 45261420-4 - Izolačné práce proti vode 15 695,31 €
06.09.2016 ZsNH- 46/2016 Zjednotenie fasády - Staromestská knižnica 45212330-8 - Stavebné práce na knižniciach 9 500,00 €
06.09.2016 ZsNH-47/2016 Participatívny proces - Južné predmestie, mestská časť Bratislava - Staré Mesto 79311100-8 - Projekt prieskumu PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava 5 500,00 €
12.09.2016 ZsNH- 34/2016 Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia kotolne 45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie 69 862,55 €
27.09.2016 EKS-14/2016 Vybavenie pre telocvične v základných školách 37451700-1 - Futbalové lopty 6 343,00 €
27.09.2016 ZsNH- 40/2016 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 66515200-5 - Poistenie majetku 19 800,00 €
27.09.2016 ZsNH- 48/2016 Rekonštrukcia časti polyfunkčnej budovy na Brnianskej 47 45211350-7 - Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov 14 750,00 €
27.09.2016 ZsNH- 49/2016 Rekonštrukcia elektro prípojky NN 45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách 4 800,00 €
Spolu: 247 738,39 €
Generované portálom eGov-Obstarávania