Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.10.2016 - 31.12.2016 Generované dňa 25.09.2020 o 18:55

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
13.10.2016 14/2016 Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Hrabičov 45211300-2 - Stavebné práce na domoch 7 200,00 €
14.11.2016 15/2016 Rekonštrukcia a modernizácia Verejného osvetlenia v obci Hrabičov 50232100-1 - Údržba pouličného osvetlenia MONTÉZA
Ing. Pavol Kysela
Ladomerská Vieska
6 900,00 €
Spolu: 14 100,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania