Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.10.2016 - 31.12.2016 Generované dňa 22.10.2020 o 08:04

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
05.10.2016 EKS-15/2016 Multifunkčné kopírovacie zariadenia pre kancelárske účely 30121100-4 - Fotokopírovacie stroje 6 666,67 €
14.10.2016 EKS-16/2016 Detský nábytok pre nové materské školy 39130000-2 - Kancelársky nábytok 14 915,00 €
21.10.2016 EKS-18/2016 Detská posteľná bielizeň pre nové materské školy 39512000-4 - Posteľná bielizeň 3 634,00 €
10.11.2016 ZsNH- 50/2016 Vybudovanie TZB na Brnianskej ulici 45331110-0 - Inštalovanie kotlov 42 400,00 €
10.11.2016 ZsNH- 51/2016 Rekonštrukcia schodiskového zábradlia 45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení 4 109,86 €
10.11.2016 ZsNH- 52/2016 Potravinový výťah na ZŠ Grosslingova 45313100-5 - Inštalovanie výťahov 23 299,42 €
02.12.2016 EKS-20/2016 Multilcencie kancelárskeho balíka Office 2016 Standard SK OPEN pre štátne organizácie alebo ekvivalentný 48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity 16 666,67 €
16.12.2016 EKS-22/2016 Originálne tonery a tonerové náplne 30125100-2 - Tonerové náplne 18 950,22 €
19.12.2016 EKS 17/2016 Rekonštrukcia detského ihriska 2016 37535200-9 - Zariadenie ihrísk 10 428,00 €
19.12.2016 EKS 19/2016 Didaktické pomôcky, hračky pre deti 37510000-6 - Bábiky 1 697,00 €
19.12.2016 EKS 21/2016 Dodávka a napojenie kuchynského spotrebiča 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 2 382,30 €
19.12.2016 ZsNH- 53/2016 Inštalácia elektrických zariadení 8 860,00 €
19.12.2016 ZsNH- 54/2016 Potravinový výťah na ZŠ Grosslingova 45313100-5 - Inštalovanie výťahov 30 100,00 €
19.12.2016 ZsNH- 56/2016 Rekonštrukcia strechy západného objektu na MŠ Gorazdova, Bratislava 45261000-4 - Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce 18 147,46 €
29.12.2016 ZsNH-57/2016 Integrácia IS MČ Bratislava-Staré Mesto na IIS Bratislavy 72222300-0 - Služby informačných technológií 19 900,00 €
30.12.2016 ZsNH-55/2016 Stráženie Grassalkovichovej záhrady 79713000-5 - Strážne služby 16 945,40 €
Spolu: 239 102,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania