Benice - logo

Mesto Benice

Kraj: Žilinský, okres: Martin
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:benice

Štvrťročná správa: 01.10.2016 - 31.12.2016 Generované dňa 04.08.2020 o 16:39

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
18.11.2016 01/2016 Obnova zastávky ZŠ Benice 44113620-7 - Asfalt Doprastav Asfalt a. s.,
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
10 100,00 €
Spolu: 10 100,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania