Dolný Vadičov - logo

Mesto Dolný Vadičov

Kraj: Žilinský, okres: Kysucké Nové Mesto
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:dolny-vadicov

Štvrťročná správa: 01.01.2017 - 31.03.2017 Generované dňa 28.09.2020 o 21:41

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania