Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.01.2017 - 31.03.2017 Generované dňa 22.10.2020 o 07:45

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
10.01.2017 ZsNH- 58/2016 Rekonštrukcia priestorov pre denný stacionár, II. NP, Heydukova 25, Bratislava 45215221-2 - Stavebné práce na domovoch dennej starostlivosti 20 170,00 €
10.01.2017 ZsNH- 59/2016 Rekonštrukcia budovy MÚ MČ BA SM - objekt Vajanského nábr. 3 a objekt Medená ul. 2 - inžinierske služby - projekt 71330000-0 - Rôzne inžinierske služby 19 900,00 €
16.01.2017 Podlim-1/2017 Územný plán zóny Brnianska, Bratislava 71410000-5 - Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) 32 500,00 €
02.02.2017 Podlim-2/2017 Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 45233141-9 - Práce na údržbe ciest 2 333 000,00 €
17.03.2017 EKS-1/2017 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby 39830000-9 - Čistiace výrobky 32 526,32 €
17.03.2017 EKS-2/2017 Interaktívna zostava pre materské školy 30195000-2 - Tabule 10 416,67 €
Spolu: 2 448 512,99 €
Generované portálom eGov-Obstarávania