Benice - logo

Mesto Benice

Kraj: Žilinský, okres: Martin
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:benice

Štvrťročná správa: 01.01.2017 - 31.03.2017 Generované dňa 04.08.2020 o 15:59

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
03.02.2017 01/2016 Zemné práce na cyklokrosovej dráhe 45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín 6 060,00 €
Spolu: 6 060,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania