Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.04.2017 - 30.06.2017 Generované dňa 08.08.2020 o 19:41

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
24.06.2017 17/2017 Oprava miestnej komunikácie v obci Hrabičov, časť cesty Laurovci, Vicianovci, úsek cesty do Hríbov 45233142-6 - Práce na oprave ciest 25 000,00 €
Spolu: 25 000,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania