Štiavnička - logo

Obec Štiavnička

Kraj: Žilinský, okres: Ružomberok
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:stiavnicka

Štvrťročná správa: 01.04.2017 - 30.06.2017 Generované dňa 23.10.2019 o 17:55

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
25.04.2017 1/2017 osobný automobil 34115300-9 - Použité dopravné vozidlá 6 400,00 €
Spolu: 6 400,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania