Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.04.2017 - 30.06.2017 Generované dňa 22.10.2020 o 08:47

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
03.04.2017 EKS-3/2017 Predĺženie vernostnej licencie ESE alebo ekvivalent 48761000-0 - Antivírusový softvérový balík 2 658,33 €
03.04.2017 ZsNH- 1/2017 Realizačná dokumentácia rekonštrukcie komunikácie Panenská ulica a rekonštrukcie komunikácie Jakubovo námestie v Bratislave 71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor 18 213,00 €
03.04.2017 ZsNH- 2/2017 Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na pozemkoch a nehnuteľnostiach v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré mesto 90923000-3 - Deratizačné služby 12 300,00 €
03.04.2017 ZsNH- 3/2017 Statické posúdenie stavebných konštrukcií 71335000-5 - Inžinierske štúdie 7 720,00 €
03.04.2017 ZsNH- 4/2017 Analýza stavu okien a tepelnotechnický posudok 71621000-7 - Služby v oblasti technickej analýzy alebo technického poradenstva 19 600,00 €
11.04.2017 ZsNH- 5/2017 MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výťahu a drobné stavebné úpravy - projektová dokumentácia 71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 6 250,00 €
20.04.2017 ZsNH- 6/2017 Analýza príčin zavĺhania suterénu a návrh obnovy fasád budov MÚ MČ BA SM - objekt Vajanského nábr. 3 a objekt Medená ul.2 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 9 400,00 €
29.05.2017 ZsNH- 7/2017 Znalecké posudky bytovej a nebytovej budovy a určenie výšky nájmu priestorov 71319000-7 - Služby znalcov (expertíza) 6 528,00 €
29.05.2017 ZsNH- 8/2017 Rekonštrukcia budovy - obnova bytov, Smrečianska 45, - projektová dokumentácia 71221000-3 - Architektonické služby pre budovy 18 300,00 €
29.05.2017 ZsNH- 10/2017 Komplexná štúdia udržateľnosti jednotlivých objektov materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 79314000-8 - Štúdie realizovateľnosti 18 300,00 €
29.05.2017 ZsNH- 11/2017 Rekonštrukcia nadzemnej časti technických miestností, Medická záhrada - projektová dokumentácia 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 6 850,00 €
29.05.2017 EKS-4/2017 Odpadkové koše 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 16 600,00 €
29.05.2017 EKS 7/2017 Kuchynské zariadenia 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň 25 336,50 €
14.06.2017 EKS - 5/2017 Realizácia vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách 45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek 41 500,00 €
14.06.2017 EKS-6/2017 Prevádzkové stroje, prístroje pre materské školy a školské jedálne 39711130-9 - Chladničky 3 478,33 €
14.06.2017 ZsNH- 13/2017 MŠ Gorazdova, vybudovanie potravinového výťahu a drobné stavebné úpravy 45313100-5 - Inštalovanie výťahov 43 850,00 €
14.06.2017 ZsNH- 9/2017 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 66515200-5 - Poistenie majetku 19 777,00 €
Spolu: 276 661,16 €
Generované portálom eGov-Obstarávania