Dvory nad Žitavou - logo

Obec Dvory nad Žitavou

Kraj: Nitriansky, okres: Nové Zámky
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:dvory-nad-zitavou

Štvrťročná správa: 01.07.2017 - 30.09.2017 Generované dňa 28.09.2020 o 20:26

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania