Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:pezinska-mestska-spolocnost-s-r-o

Štvrťročná správa: 01.07.2017 - 30.09.2017 Generované dňa 28.09.2020 o 19:41

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania