Dolná Súča - logo

Obec Dolná Súča

Kraj: Trenčiansky, okres: Trenčín
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:dolna-suca

Štvrťročná správa: 01.07.2017 - 30.09.2017 Generované dňa 28.09.2020 o 20:37

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania