Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.07.2017 - 30.09.2017 Generované dňa 22.10.2020 o 07:55

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
26.07.2017 ZsNH- 18/2017 Vybudovanie novej kanalizačnej prípojky - objekt Brnianska 47 45232400-6 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie 27 860,00 €
26.07.2017 ZsNH- 12/2017 Preložka káblov 45314310-7 - Pokládka káblov 7 079,09 €
26.07.2017 ZsNH- 15/2017 Rekonštrukcia kuchyne a vybudovanie jedálne pre ZŠ Dubová 45212422-0 - Stavebné práce na stavbe jedální 141 100,00 €
26.07.2017 ZsNH- 16/2017 Rekonštrukcia ústredného kúrenia 45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia 17 850,00 €
26.07.2017 ZsNH- 19/2017 Rekonštrukcia terénnych schodov v správe MČ BA-SM 45262350-9 - Betonárske práce z betónu bez výstuže 57 400,00 €
26.07.2017 ZsNH- 20/2017 Vybudovanie novej splaškovej a tukovej kanalizácie s lapolom pre objekt Brnianska 47 45232400-6 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie 27 860,00 €
27.07.2017 EKS 8/2017 Vybavenie kuchýň a kuchynské potreby pre školské jedálne pri materských školách 39221200-9 - Jedálenské potreby 2 287,85 €
27.07.2017 EKS 9/2017 Doplnenie vybavenia kuchýň v školských jedálňach pri materských školách 39221200-9 - Jedálenské potreby 1 443,95 €
04.09.2017 EKS 10/2017 Kuchynské spotrebiče pre materské školy a školské jedálne 39713100-4 - Umývačky riadu 18 889,88 €
04.09.2017 EKS 11/2017 Stravné poukážky 2017 30199770-8 - Stravné poukážky 174 648,60 €
04.09.2017 ZsNH- 17/2017 Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad 45213150-9 - Stavebné práce na kancelárskych budovách 139 764,72 €
04.09.2017 ZsNH- 21/2017 Vybudovanie rozvodov vzduchotechniky - objekt Brnianska 47 45331210-1 - Inštalovanie ventilácie 34 740,00 €
04.09.2017 ZsNH- 22/2017 Územný plán zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava 71410000-5 - Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) 36 500,00 €
04.09.2017 ZsNH- 23/2017 Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad 45213150-9 - Stavebné práce na kancelárskych budovách 133 855,45 €
04.09.2017 ZsNH- 24/2017 Vybudovanie rozvodov vzduchotechniky - objekt Brnianska 47 45331210-1 - Inštalovanie ventilácie 34 980,00 €
Spolu: 856 259,54 €
Generované portálom eGov-Obstarávania