Benice - logo

Mesto Benice

Kraj: Žilinský, okres: Martin
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:benice

Štvrťročná správa: 01.07.2017 - 30.09.2017 Generované dňa 13.11.2019 o 06:07

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
31.07.2017 022017 Stavebné práce na WC kontajner BTI, s. r. o.
Lúčna 1011/4
014 01 Bytča
12 300,00 €
31.07.2017 012017 Základy a prípojky MŠ Benice Ing. Alfréd Agricola
Matuškova 10
036 01 Martin
IČO:34380370
13 048,33 €
Spolu: 25 348,33 €
Generované portálom eGov-Obstarávania