Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.10.2017 - 31.12.2017 Generované dňa 22.10.2020 o 08:26

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
27.10.2017 ZsNH- 25/2017 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 90511000-2 - Služby na zber odpadu 22 240,00 €
27.10.2017 ZsNH- 27/2017 Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorínskej 6, Bratislava 42416100-6 - Výťahy 35 000,00 €
27.10.2017 ZsNH- 29/2017 Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorínskej 6, Bratislava 42416100-6 - Výťahy 35 000,00 €
27.10.2017 ZsNH- 31/2017 Výmena sedadiel v kinosále Pistoriho paláci v Bratislave pre kino FILM EUROPE 39111000-3 - Sedadlá 26 500,00 €
27.10.2017 ZsNH- 30/2017 Vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej služby, Dobšinského ul., v Bratislave, projektová dokumentácia, inžinierske služby 71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby 49 500,00 €
08.11.2017 EKS 12/2017 Nové nové pracovné odevy a nová ochranná obuv 2017 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 6 459,74 €
08.11.2017 EKS 12a/2017 Odvoz objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov 90511000-2 - Služby na zber odpadu 52 400,00 €
08.11.2017 EKS 13/2017 Celonerezové termonádoby,várnice pre materské školy 39221150-3 - Termosky 4 466,00 €
08.11.2017 EKS 14/2017 Zariadenie do kuchyne pre ŠJ 42341000-8 - Komerčné rúry (na pečenie) 5 994,17 €
08.11.2017 EKS 15/2017 Rozšírenie multilicencie kancelárskeho balíku Office 2016 Standard SK OPEN pre štátne organizácie alebo ekvivalentný 48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity 29 213,33 €
08.11.2017 EKS 16/2017 Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2017 30213000-5 - Osobné počítače 12 758,00 €
08.11.2017 EKS 17/2017 Dodávka serveru, hardwaru, softvérových multilicencií a predplatného, služieb a prác týkajúcich sa konsolidácie existujúcej infraštruktúry pre využívanie cloudových služieb 48821000-9 - Sieťové servery 42 280,41 €
29.11.2017 EKS-21/2017 Rozšírenie multilicencie kancelárskeho balíku Office 2016 Standard SK OPEN pre štátnu správu (Government) pod licenčným programom MPSA 48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity 29 213,33 €
Spolu: 351 024,98 €
Generované portálom eGov-Obstarávania