Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.01.2018 - 31.03.2018 Generované dňa 22.10.2020 o 08:07

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
09.01.2018 EKS 18/2017 Rozšírenie multilicencie kancelárskeho balíku Office 2016 Standard SK OPEN pre štátne organizácie 48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity 29 213,33 €
09.01.2018 EKS 20/2017 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby 2 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu 10 165,76 €
09.01.2018 EKS 19/2017 Dodávka a montáž kombinovaného sporáku 42341000-8 - Komerčné rúry (na pečenie) 2 328,00 €
09.01.2018 ZsNH- 14/2017 Vytvorenie webovej stránky MČ BA Staré Mesto 0,00 €
09.01.2018 ZsNH- 26/2017 Vstavaný nábytok pre materské školy 0,00 €
09.01.2018 ZsNH- 28/2017 Rozšírenie multilicencie kancelárskeho balíka Office 2016 0,00 €
09.01.2018 ZsNH- 32/2017 Realizačná dokumentácia rekonštrukcie terénnych schodov Nábreie armádneho generála Ludvíka Svobodu-Žižkova ulica 0,00 €
09.01.2018 ZsNH- 33/2017 Realizačná dokumentácia rekonštrukcie terénnych schodov Nábreie armádneho generála Ludvíka Svobodu-Žižkova ulica v Bratislave 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 2 930,00 €
09.01.2018 ZsNH- 34/2017 Stráženie Grassalkovichovej záhrady 2018/2019 79713000-5 - Strážne služby 39 949,00 €
09.01.2018 ZsNH- 35/2015 Projektová dokumentácia -Rekonštrukcia nebytových priestorov na byty Hollého 9 a 11 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 8 166,67 €
09.01.2018 ZsNH- 36/2017 Dodanie a montáž úsporných svetelných zdrojov LED osvetlenia 31531000-7 - Žiarovky 25 436,69 €
09.01.2018 ZsNH- 37/2017 Dodávka a montáž umývačiek riadu 45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce 21 233,33 €
Spolu: 139 422,78 €
Generované portálom eGov-Obstarávania