Žarnovica - logo

Mesto Žarnovica

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zarnovica

Štvrťročná správa: 01.04.2018 - 30.06.2018 Generované dňa 20.03.2019 o 11:54

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania