Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.

https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:pezinska-mestska-spolocnost-s-r-o

Štvrťročná správa: 01.04.2018 - 30.06.2018 Generované dňa 21.09.2020 o 16:55

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
Spolu: 0,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania