Štiavnička - logo

Obec Štiavnička

Kraj: Žilinský, okres: Ružomberok
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:stiavnicka

Štvrťročná správa: 01.04.2018 - 30.06.2018 Generované dňa 23.10.2019 o 18:28

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
29.06.2018 1/2018 Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Štiavnička - stavebné práce 45000000-7 - Stavebné práce 65 333,00 €
29.06.2018 3/2016 Výstavba pravostranného chodníka 45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov 0,00 €
Spolu: 65 333,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania