Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.04.2018 - 30.06.2018 Generované dňa 22.10.2020 o 09:11

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
14.05.2018 Podlim-1/2018 Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského 45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby 2 241 700,00 €
25.06.2018 Podlim-2/2018 Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018 71410000-5 - Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) 66 666,00 €
25.06.2018 ZsNH-1/2018 Automatický závlahový systém v Medickej záhrade 43323000-3 - Zavlažovacie zariadenia 22 978,00 €
25.06.2018 ZsNH-2/2018 Odvoz objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov v roku 2018 90511000-2 - Služby na zber odpadu 20 953,00 €
25.06.2018 ZsNH-3/2018 Manuál verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 71318000-0 - Poradenské a konzultačné inžinierske služby 20 000,00 €
25.06.2018 ZsNH-4/2018 Rekonštrukcia bytu na Medenej ulici 45211341-1 - Stavebné práce na bytoch 17 528,00 €
25.06.2018 ZsNH-5/2018 Realizácia vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciach v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek 33 333,33 €
25.06.2018 ZsNH-6/2018 MŠ Ferienčíkova, rekonštrukcia kotolne 45331110-0 - Inštalovanie kotlov 33 200,00 €
25.06.2018 ZsNH-7/2018 Vybudovanie výťahu v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3 45313100-5 - Inštalovanie výťahov 75 700,00 €
25.06.2018 ZsNH-8/2018 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu_jar 2018 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 19 040,00 €
26.06.2018 ZsNH-9/2018 Rekonštrukcia nadzemnej časti technických miestností, Medická záhrada 45262700-8 - Práce na zmene (úprave) budov 31 660,00 €
26.06.2018 ZsNH-10/2018 Rekonštrukcia elektrorozvodov v budove Pistoriho paláca v Bratislave 45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách 137 100,00 €
26.06.2018 ZsNH-11/2018 Dopadová plocha na detské ihrisko na Jakubovom námestí 33682000-4 - Gumené krytiny 16 395,00 €
26.06.2018 ZsNH-12/2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 66515200-5 - Poistenie majetku 18 710,45 €
26.06.2018 ZsNH-13/2018 Rekonštrukcia nadzemnej časti technických miestností, Medická záhrada 0,00 €
26.06.2018 ZsNH-14/2018 Stavené práce na Pistoriho paláci 45212353-5 - Stavebné práce na objektoch palácov 56 708,30 €
26.06.2018 ZsNH-15/2018 Obnova vnútorných priestorov ZŠ a MŠ Milana Rastislava Štefánika 45454000-4 - Obnovovacie práce 60 239,52 €
26.06.2018 ZsNH-17/2018 Rekonštrukcia nebytových priestorov na ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Hollého č.9 a č.11, Bratislava - realizácia 45212413-4 - Stavebné práce na objektoch zariadení na krátkodobé ubytovanie 96 515,00 €
26.06.2018 ZsNH-18/2018 Rekonštrukcia časti fasády budovy ZŠ Dr. M. Hodžu 45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl 129 500,00 €
29.06.2018 Podlim-3/2018 Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského 45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby 2 241 700,00 €
Spolu: 5 339 626,60 €
Generované portálom eGov-Obstarávania