Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.07.2018 - 30.09.2018 Generované dňa 25.09.2020 o 17:19

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
06.07.2018 18/2018 Rekonštrukcia modernizácia MK - prc. č. 30/7, 30/1 46 45000000-7 - Stavebné práce 20 830,00 €
Spolu: 20 830,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania