Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.10.2018 - 31.12.2018 Generované dňa 28.09.2020 o 19:44

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
22.10.2018 19/2018 Obnova požiarnej zbrojnice v obci Hrabičov 45000000-7 - Stavebné práce 25 470,09 €
Spolu: 25 470,09 €
Generované portálom eGov-Obstarávania