Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.10.2018 - 31.12.2018 Generované dňa 22.10.2020 o 08:46

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
09.11.2018 Podlim - 5/2018 Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia 188 740,57 €
28.11.2018 ZsNH-16/2018 Výmena podláh v Materskej škole Karadžičova 45432110-8 - Kladenie podláh 54 900,00 €
28.11.2018 ZsNH-19/2018 Oprava výtlkov metódou infranahrievačov 45233251-3 - Práce na obnove povrchu 50 000,00 €
28.11.2018 ZsNH-20/2018 Rekonštrukcia nadzemnej časti technických miestností, Medická záhrada 45262700-8 - Práce na zmene (úprave) budov 31 660,00 €
28.11.2018 ZsNH-21/2018 Realizácia automatického závlahového systému v parku Belopotockého 43323000-3 - Zavlažovacie zariadenia 15 342,33 €
28.11.2018 ZsNH-23/2018 Doplnenie štruktúrovanej kabeláže v priestoroch organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bez právnej subjektivity 45314320-0 - Inštalovanie počítačovej kabeláže 18 751,87 €
28.11.2018 ZsNH-24/2018 Oprava a maľovanie stien v materskej škole 45432210-9 - Povrchová úprava stien 17 553,51 €
28.11.2018 ZsNH-25/2018 Oprava prepadnutej podlahy v objekte ZŠ Mudroňova 45454000-4 - Obnovovacie práce 26 666,66 €
28.11.2018 ZsNH-26/2018 Elektronický zabezpečovací systém-bezpečnostné a protipožiarne zabezpečenie archívov a priestorov miestneho úradu 31625000-3 - Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru 21 489,20 €
28.11.2018 ZsNH-27/2018 Rekonštrukcia nebytových priestorov na ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Hollého č.9 a č.11, Bratislava - realizácia 45212413-4 - Stavebné práce na objektoch zariadení na krátkodobé ubytovanie 96 515,00 €
28.11.2018 ZsNH-22/2018 Oprava výtlkov metódou infranahrievačom 45233251-3 - Práce na obnove povrchu 50 000,00 €
28.11.2018 ZsNH-28/2018 Oprava a maľovanie stien v materskej škole 45432210-9 - Povrchová úprava stien 17 553,51 €
28.11.2018 ZsNH-29/2018 Výkon činnosti stáleho stavebného a technického dozoru investora pre stavbu "Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského ul. v Bratislave" 71315300-2 - Služby stavebného dozoru 49 000,00 €
28.11.2018 ZsNH-30/2018 Oprava strechy v objekte ZŠ Mudroňova 45261410-1 - Strešné izolačné práce 17 979,33 €
28.11.2018 ZsNH-31/2018 Rekonštrukcia nebytových priestorov na ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty Hollého č.9 a č.11, Bratislava - realizácia 45212413-4 - Stavebné práce na objektoch zariadení na krátkodobé ubytovanie 96 515,00 €
28.11.2018 ZsNH-32/2018 Výmena vykurovacích zariadení 45331110-0 - Inštalovanie kotlov 6 562,84 €
28.11.2018 ZsNH-33/2018 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu-jeseň 2018 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 17 360,00 €
28.11.2018 ZsNH-34/2018 Programové vybavenie pre správu nehnuteľností 48421000-5 - Softvérový balík na správu zariadení 17 000,00 €
28.11.2018 ZsNH-35/2018 Realizácia dopadových plôch - detské ihrisko v priestoroch materskej škôlky na Brnianskej ulici a detské ihrisko na Jedlíkovej ulici 33682000-4 - Gumené krytiny 13 135,00 €
28.11.2018 ZsNH-36/2018 Výmena dvoch drevených dverí 44221200-7 - Dvere 7 721,70 €
28.11.2018 ZsNH-37/2018 Oprava bytu Mariánska 9 45211341-1 - Stavebné práce na bytoch 15 336,23 €
Spolu: 829 782,75 €
Generované portálom eGov-Obstarávania