Župkov - logo

Obec Župkov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:zupkov

Štvrťročná správa: 01.01.2019 - 31.03.2019 Generované dňa 28.09.2020 o 21:08

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
13.03.2019 1/2019 ZŠ Župkov- interierové stavebné úpravy učební 45214200-2 - Stavebné práce na stavbe budov škôl 29 634,29 €
Spolu: 29 634,29 €
Generované portálom eGov-Obstarávania