Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.04.2019 - 30.06.2019 Generované dňa 22.10.2020 o 07:47

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
31.05.2019 ZsNH-1/2019 ZŠ Mudroňova - výmena rozvodu 45232150-8 - Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody 18 693,29 €
31.05.2019 ZsNH-3/2019 Denný triedený monitoring médií 64216000-3 - Elektronické správy a informačné služby 4 800,00 €
31.05.2019 ZsNH-4/2019 Predĺženie licencií pre emailové riešenie postavené na Microsoft Exchange Online 48223000-7 - Softvérový balík pre elektronickú poštu 7 956,00 €
31.05.2019 ZsNH-5/2019 Dodanie 85 ks zlatých príveskov so znakom Bratislava-Staré Mesto v plastových priesvitných krabičkách 18513200-0 - Zlatnícke výrobky 3 060,00 €
31.05.2019 ZsNH-6/2019 Účtovnícke a audítorské služby 79210000-9 - Účtovnícke a audítorské služby 4 167,00 €
31.05.2019 ZsNH-7/2019 Originálne tonery a tonerové náplne 2019 30125100-2 - Tonerové náplne 15 823,87 €
31.05.2019 ZsNH-8/2019 Výmena dvoch drevených dverí 44221200-7 - Dvere 7 750,00 €
31.05.2019 ZsNH-9/2019 Zrušená Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie 90923000-3 - Deratizačné služby 39 240,00 €
31.05.2019 ZsNH-10/2019 Odvoz objemného odpadu v Starom Meste prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov vrokoch 2019/2020 90511000-2 - Služby na zber odpadu 40 300,00 €
31.05.2019 ZsNH-11/2019 Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2019 30213000-5 - Osobné počítače 6 800,00 €
31.05.2019 ZsNH-12/2019 Tlač Staromestských novín 79810000-5 - Tlačiarenské služby 13 485,00 €
31.05.2019 ZsNH-13/2019 Oprava výtlkov metódou infranahrievačom 45233142-6 - Práce na oprave ciest 158 390,00 €
31.05.2019 ZsNH-14/2019 Oprava kuchynského kúta 39141000-2 - Kuchynský nábytok a vybavenie 6 639,93 €
31.05.2019 ZsNH-15/2019 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - jar a jeseň 2019 90524300-9 - Odstraňovanie biologického odpadu 40 800,00 €
31.05.2019 ZsNH-16/2019 Kancelársky nábytok 39130000-2 - Kancelársky nábytok 5 285,00 €
31.05.2019 ZsNH-17/2019 Klampiarske práce 45261300-7 - Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov 2 800,00 €
31.05.2019 ZsNH-18/2019 Vypracovanie realizačnej dokumentácie - Projekty organizácie dopravy 71322500-6 - Inžinierske projektovanie pre dopravné inštalácie 11 000,00 €
31.05.2019 ZsNH-19/2019 Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie 90923000-3 - Deratizačné služby 39 240,00 €
31.05.2019 ZsNH-20/2019 Nákup výsadbového materiálu - letničky 03451100-7 - Záhonové rastliny 9 124,00 €
31.05.2019 Podlim-21/2019 Výkon celoplošnej ochrannej deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie 0,00 €
31.05.2019 ZsNH-22/2019 Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému Ba-Staré Mesto 35125300-2 - Bezpečnostné kamery 10 414,00 €
31.05.2019 ZsNH-23/2019 Oprava podlahy 0,00 €
31.05.2019 ZsNH-24/2019 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - jar a jeseň 2019 90524300-9 - Odstraňovanie biologického odpadu 40 800,00 €
31.05.2019 ZsNH-25/2019 Nákup výsadbového materiálu - letničky 03451100-7 - Záhonové rastliny 9 124,00 €
31.05.2019 ZsNH-26/2019 Dodávka a montáž podhľadov MŠ Beskydská 7 45421146-9 - Montáž znížených stropov 5 780,54 €
Spolu: 501 472,63 €
Generované portálom eGov-Obstarávania