Hrabičov - logo

Obec Hrabičov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:hrabicov

Štvrťročná správa: 01.07.2019 - 30.09.2019 Generované dňa 25.09.2020 o 17:51

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
06.09.2019 20/2019 Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií 45233142-6 - Práce na oprave ciest 15 833,00 €
Spolu: 15 833,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania