Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.10.2019 - 31.12.2019 Generované dňa 22.10.2020 o 09:08

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
05.11.2019 ZsNH-27/2019 Dodávka a montáž striešok nad terasami DJ Záhrebská 9 9 468,98 €
05.11.2019 ZsNH-28/2019 Rekonštrukcia odborných učební na základných školách 46 248,07 €
05.11.2019 ZsNH-29/2019 Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky 16 000,00 €
05.11.2019 ZsNH-30/2019 Odvetranie matriky 6 410,00 €
05.11.2019 ZsNH-31/2019 Prenájom multifunkčného zariadenia 11 688,00 €
05.11.2019 ZsNH-32/2019 ZŠ Dubová - rekonštrukcia kanalizácie - projektová dokumentácia 5 000,00 €
05.11.2019 ZsNH-33/2019 MŠ Timravina – rekonštrukcia elektroinštalácie – projektová dokumentácia ZŠ Hlboká – výmena svietidiel – projektová dokumentácia 5 840,00 €
05.11.2019 ZsNH-34/2019 Umývanie okien, čistiace a sanitárne služby, čistenie textilu 19 326,56 €
05.11.2019 ZsNH-35/2019 ZŠ Mudroňova - rekonštrukcia cvičebných priestorov 19 100,00 €
05.11.2019 ZsNH-36/2019 Knihy pre školy 11 686,64 €
05.11.2019 ZsNH-37/2019 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 7 234,00 €
05.11.2019 ZsNH-38/2019 Projektová dokumentácia rekonštrukcie schodov Hlboká cesta - Schillerova 4 700,00 €
05.11.2019 ZsNH-39/2019 Ošetrenie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené 65 027,75 €
05.11.2019 ZsNH-40/2019 Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie ZŠ Dubová 87 300,00 €
05.11.2019 ZsNH-41/2019 Rekonštrukcia elektrorozvodov - MŠ Timravina 71 000,00 €
05.11.2019 ZsNH-42/2019 Služby BOZP, OPP a kontroly detských ihrísk 16 800,00 €
05.11.2019 ZsNH-43/2019 Výmena okien pre MŠ Javorinská 12 990,00 €
05.11.2019 ZsNH-44/2019 Stavebné úpravy dvora a odstránenie príčin zavĺhania z dvora Pisztoryho paláca 37 775,00 €
26.11.2019 ZsNH - 59/2019 Výzva na predloženie ponúk - Revitalizácia detského ihriska Martinengova 37535220-5 - Ihriskové zariadenia na šplhanie 7 219,00 €
13.12.2019 ZsNH - 59/2019 Záznam z vyhodnotenia ponúk - Revitalizácia detského ihriska Martinengova 37535220-5 - Ihriskové zariadenia na šplhanie 7 219,00 €
Spolu: 468 033,00 €
Generované portálom eGov-Obstarávania