Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.01.2020 - 31.03.2020 Generované dňa 22.10.2020 o 09:10

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
13.01.2020 ZsNH-45/2019 Inštalácia a repasácia vianočnej výzdoby 9 840,00 €
13.01.2020 ZsNH-46/2019 Nákup výsadbového materiálu - cibuľoviny 5 903,43 €
13.01.2020 ZsNH-47/2019 Oprava interiéru - ŠJ a ZŠ Škarniclova 1 7 600,00 €
13.01.2020 ZsNH-48/2019 6664 0,00 €
13.01.2020 ZsNH-49/2019 Ochranné pracovné odevy pre zamestnancov 13 849,00 €
13.01.2020 ZsNH-50/2019 Stavebné práce na II.NP - Stavebný úrad 17 608,37 €
13.01.2020 ZsNH-51/2019 Oprava interiéru - Bulharské kultúrne a informačné stredisko 8 518,43 €
13.01.2020 ZsNH-52/2019 „Pozáručný servis kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení SHARP.“ 6 213,47 €
13.01.2020 ZsNH-53/2019 IS SAMO 12 000,00 €
13.01.2020 ZsNH-54/2019 Rekonštrukcia oporného múru a terénnych schodov na Pražskej ulici 13 380,13 €
13.01.2020 ZsNH-55/2019 Projektová dokumentácia: Hlboká ulica, ZŠ Hlboká - Rekonštrukcia oporného múru 2 340,00 €
13.01.2020 ZsNH-56/2019 Rekonštrukcia oporného múru a terénnych schodov na Pražskej ulici 16 917,35 €
13.01.2020 ZsNH-57/2019 Realizácia automatického závlahového systému v parčíku na Americkom námestí 9 051,42 €
13.01.2020 ZsNH-58/2019 Projektová dokumentácia: Hlboká ulica, ZŠ Hlboká - Rekonštrukcia oporného múru 3 416,00 €
13.01.2020 ZsNH-59a/2019 Projektor, projekčné plátno 5 490,83 €
13.01.2020 ZsNH-60/2019 Telocvičňa ZŠ Dubová - maľovanie priestorov a zariadení 6 871,47 €
13.01.2020 ZsNH-64/2019 Stráženie Gassalkovichovej záhrady 2020/2021 59 690,00 €
11.03.2020 Podlim-1/2020 Ošetrenie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené 77211500-7 - Údržba stromov 183 667,00 €
Spolu: 382 356,90 €
Generované portálom eGov-Obstarávania