Bratislava - Staré Mesto - logo

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Kraj: Bratislavský, okres: Bratislava I, mesto: Bratislava
https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/alias:bratislava-stare-mesto

Štvrťročná správa: 01.04.2020 - 30.06.2020 Generované dňa 22.10.2020 o 08:30

Dátum zverejnenia Poradové číslo Predmet zákazky CPV Úspešný uchádzač Predpokladaná hodnota (bez DPH)
08.04.2020 ZsNH-1/2020 Účtovnícke a audítorské služby 79210000-9 - Účtovnícke a audítorské služby 12 500,00 €
08.04.2020 ZsNH-3/2020 Licencie Microsoft 48223000-7 - Softvérový balík pre elektronickú poštu 10 593,12 €
25.05.2020 ZsNH-11/2020 Výzva na predloženie ponúk „Revitalizácia detského ihriska na ulici Martinengova – doplnenie dopadových plôch“ 45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 3 895,18 €
08.06.2020 ZsNH-11/2020 Záznam z vyhodnotenia ponúk - Revitalizácia detského ihriska Martinengova - dopadová plocha 3 895,18 €
Spolu: 30 883,48 €
Generované portálom eGov-Obstarávania