telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

asfaltovanie vstupov "Nová IBV"

Dátum zverejnenia: 9. Nov. 2014
Poradové číslo: 02/2014
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH: 4 200,00 €
Predloženie ponuky: 30.09.2014 - 14:00
Termín dodania: 30.11.2014
Kód CPV: 44113600-1 - Bitúmen a asfalt
Dodatkový CPV kód: IA02-2 - Projekt a pokládka
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Milan Remšík
Email:
Telefón: 043/4294 352
Adresa:
Obecný úrad Benice
Benice 69
03842 Benice
Slovensko (SK)
Doplňujúce informácie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Obec Benice

 

Sídlo: Obecný úrad v Beniciach, Benice 69, 038 42 Príbovce

 

IČO: 00647373

 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Remšík – starosta obce Benice

 

Telefón: 043/4294 352; 0907 873 600

 

Fax: 043/4294 352

 

E-mail: oubenice@gaya.sk

 

 1. Predmet zákazky: Asfaltovanie „Vstupy do „Nová IBV“ z hlavnej cesty E519 a z miestnej komunikácie

 

 1. Druh a množstvo: 1

 

 1. Typ zmluvy: objednávka

 

 1. Miesto dodania: Obec Benice

 

 1. Termín dodania: do 30.11.2014

 

 1. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia: osobne 30.9.2014

 

 1. Vyhodnotenie ponúk: 30.9.2014

 

 1. Podmienky účasti: cenová ponuka na základe skutočnej výmery

 

 1. Obsah ponuky: cena za m2

 

 1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena,

 

 1. Iné: aj jeden dodávateľ

 

 

 

 

 

V Beniciach dňa: 16.9.2014

 

Ing. Milan Remšík – starosta obce Benice

 

Informácie k obstarávaniu

Identifikácia úspešného uchádzača, upravené dňa 09.11.2014 o 14:17
Servis pre pozemné komunikácie, s. r. o., Matuškova 9, 036 01 Martin
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.