telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Oprava miestnej komunikácie EKN parc.č. 1801/54 v časti Hudečkovci

Dátum zverejnenia: 25. Máj 2018
Názov:
Poradové číslo: 1/2018
Typ zákazky: podlimitná
Cena bez DPH: 12 500,00 €
Predloženie ponuky: 15.06.2018 - 14:00
Kód CPV: 45233142-6 - Práce na oprave ciest
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty
Kontaktná osoba
Ľuboš Haring
Email:
Telefón: 045/6866100
Adresa:
Obec Kľak
č.9
966 7 Kľak
Slovensko (SK)

Informácie k obstarávaniu

Identifikácia úspešného uchádzača, upravené dňa 19.09.2018 o 10:43
VIA SERVIS s.r.o.
Voznica č. 1
966 81 Žarnovica
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.