telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Ošetrenie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené

Dátum zverejnenia: 11. Marec 2020
Názov: Ošetrenie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené
Poradové číslo: Podlim-1/2020
Typ zákazky: podlimitná
Cena bez DPH: 183 667,00 €
Predloženie ponuky: 25.03.2020 - 13:00
Kód CPV: 77211500-7 - Údržba stromov
Viac informácií:
Dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Iné dokumenty
Kontaktná osoba
Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu v SR a prijaté opatrenia v dôsledku šírenia coronavírusu Covit-19, otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom on line sprístupnenia ponúk uchádzačom bez toho, aby boli uchádzači fyzicky prítomní na otváraní ponúk.

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425397

Elektronická komunikácia:

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/377

Výzva na predkladanie ponúk: 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441505?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=hara%C5%A1tov%C3%A1&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=

Náhľady dokumentov

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.