telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  
Župkov - logo

Obec Župkov

Kraj: Banskobystrický, okres: Žarnovica
www.zupkov.sk | Zobraziť celý profil verejného obstarávateľa | Zobraziť štvrťročné správy | Zobraziť ostatné dokumenty

Zber,preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z obce Župkov

Dátum zverejnenia: 25. Január 2018
Poradové číslo: 1/2018
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH: 22 700,00 €
Predloženie ponuky: 12.02.2018 - 13:00
Termín dodania:
Kód CPV: 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty
Kontaktná osoba
Ing. Ján Tomáš
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.