telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Kontakt

Prevádzkovateľ služby:

Vyvinuté v spolupráci s:

egovsystems-logo

eGov Systems spol. s r.o. 

Brigádnická 27
841 10 Bratislava

tel.: +421 911 810 001 
e-mail: info@eGovSystems.sk 
www.eGovSystems.sk

IČO: 35 827 521
DIČ: 2020 225 493
IČ DPH SK 2020 225 493
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.,   
oddiel Sro, vl.č. 25658/B

stare-mesto-erb-original

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

www.staremesto.sk

e-mail: hovorca@staremesto.sk

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.