telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Konzultačná, poradenská činnosť, právna pomoc, vypracovanie právnych stanovísk a zastupovanie objednávateľa vo všetkých právnych veciach súvisiacich s predmetom činnosti objednávateľa – mestskej časti Bratislava - Čunovo

Dátum zverejnenia: 19. Dec. 2014
Poradové číslo: 18/2014
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH:
Predloženie ponuky: 29.12.2014 - 17:00
Termín dodania: 01.01.2015
Kód CPV: -
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Renáta Kovašichová
Email:
Telefón: 02/62850621
Doplňujúce informácie:

Náležitosti ponuky žiadame predložiť podľa prílohy.

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.