telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

V rámci projektu „Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava – Čunovo“ vypracovať výkaz výmer podľa objektov, ktorý je vyšpecifikovaný samostatne v prílohe

Dátum zverejnenia: 28. Apríl 2014
Poradové číslo: 6/2014
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH:
Predloženie ponuky: 05.05.2014 - 10:00
Termín dodania: 12.05.2014
Kód CPV: -
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Doplňujúce informácie:

Žiadame o vyplnenie priložených tabuliek v prílohe, doložiť doklady a dodržať termíny podľa prílohy.

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.