telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia – umyvárne v Materskej škole, ul. Hraničiarska 101, 851 10 Bratislava – Čunovo podľa priloženej prílohy

Dátum zverejnenia: 29. Apríl 2014
Poradové číslo: 7/2014
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH:
Predloženie ponuky: 07.05.2014 - 12:00
Termín dodania: 12.05.2014
Kód CPV: -
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Renáta Kovašichová
Email:
Telefón: 02/62850621
Doplňujúce informácie:

Vypracovať cenovú ponuku podľa priloženého rozpočtu, predložiť podklady podľa priloženého Vyhlásenia prieskumu trhu

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.