telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo, ul. Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava - Čunovo

Dátum zverejnenia: 24. Apríl 2014
Poradové číslo: 5/2014
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH:
Predloženie ponuky: 30.04.2014 - 15:00
Termín dodania: 31.05.2014
Kód CPV: -
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Renáta Kovašichová
Email:
Telefón: 02/62850621
Doplňujúce informácie:

Doložiť predpísané doklady podľa prílohy na Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou.

Informácie k obstarávaniu

Informácia zo dňa 24.04.2014, 10:44:

Vypracovanie PHSR na obdobie rokov od 2014 do 2020 a preukázanie spracovania minimálne troch PHSR pre obce

Náhľady dokumentov

Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.