telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

Obnova zastávky ZŠ Benice

Dátum zverejnenia: 18. Nov. 2016
Názov:
Poradové číslo: 01/2016
Typ zákazky: podlimitná
Cena bez DPH: 10 100,00 €
Predloženie ponuky:
Kód CPV: 44113620-7 - Asfalt
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty
Kontaktná osoba
Milan Remšík
Email:
Telefón: 043/4294 352
Adresa:
Obecný úrad Benice
Benice 69
03842 Benice
Slovensko (SK)
Doplňujúce informácie:

Cenové ponuky na základe internetového porovnania cenníkov možných dodávateľov s ponukou Doprastav Asfalt a. s.

Informácie k obstarávaniu

obj20160014.pdf
obj20160014.pdf
Zverejnené: 18.11.2016 o 11:42
Identifikácia úspešného uchádzača, upravené dňa 18.11.2016 o 11:39
Doprastav Asfalt a. s.,
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.